Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
laylon  x   naylon  §na:sip  x   nasip  §nacizane  x   a:ciza:ne, na:çiza:ne  §nafiz  x   na:fiz  §naturel  x   natürel  §nazım plan  x   na:zım plan  §Necati Cumalı  x   Necati Cu:malı  §nema  x   nema:  §netekim  x   nitekim  §nisbet  x   nispet  §nötür  x   nötr  §nülüfer  x   nilüfer  §nüsha:  x   nüsha  §


ba:kiye xbakiye
    a. esk. 1. Artık, artan, kalan, geri kalan şey: "Hastanelerde boş yatak kalmamış, çoğunda ikişer kişi, bakiyesini bahçeye yatırıyorlar." -A. İlhan. 2. Kalıntı: "Bunun bir eski ev değil, dünyayı terk etmişlere mahsus bir manastır bakiyesi olduğunu anlardım." -A. Ş. Hisar. 3. ekon. Alacak ve borçlar arasındaki fark.