Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
logar  x   rögar  §ra:kip  x   rakip  §radyosyon  x   radyasyon  §rakım  x   ra:kım  §rakkam  x   rakam  §resmi:geçit  x   resmigeçit  §restorant  x   restoran  §revanş  x   rövanş  §rezarvasyon  x   rezervasyon  §riks  x   risk  §romörkör  x   römorkör  §


aşşağı xaşağı
    a. 1. Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı. 2. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri. 3. sf. Bir yere göre daha alçak yerde bulunan: "Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik." -A. Gündüz. 4. sf. Bayağı, adi. 5. sf. mec. Niteliği düşük, kötü: Aşağı mal. 6. sf. mec. Daha küçük, daha az: On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez. 7. sf. mec. Değeri daha az. 8. zf. Aşağıya, yere doğru: "Bir gün içinde yukarıdan aşağı inmiştik." -A. Kutlu.