Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


usül xusul
   zf. esk. 1. Alçak sesle: "Ala gözlü benli dilber / Usul söyle söz ederler" -Karacaoğlan. 2. Yavaş bir biçimde.