Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
atmasyon, uydurmasyon  x   uydurma  §ukele, ukela  x   ukala:  §ultrasyon  x   ultrason  §usül  x   usul  §ünvan  x   unvan  §üvertür  x   uvertür  §


artiz, artis xartist
    a. 1. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr: "Filmlerdeki artistlerin sahiden ölmediğini keşfedinceye kadar kadınlar kondu yollarına çok yaş döktü." -L. Tekin. 2. hlk. Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. 3. mec. Olduğundan başka türlü görünen, yapmacık ve abartılı davranan kimse.