Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
öğe  x   öge  §ötenazi  x   ötanazi  §öyle  x   öğle  §


tolorans xtolerans
    a. 1. Hoşgörü. 2. tek. İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.