Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
candarma, cenderme  x   jandarma  §celatin  x   jelatin  §ceton  x   jeton  §cimnastik  x   jimnastik  §


soy kırımı xsoykırım
    a. (so'ykırım) top. b. Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom.