Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
candarma, cenderme  x   jandarma  §celatin  x   jelatin  §ceton  x   jeton  §cimnastik  x   jimnastik  §


seramoni xseremoni
    a. 1. Tören. 2. Genellikle resmî yerlerde, resmî işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü.