Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


resmi:geçit xresmigeçit
    a. (re'smigeçit) Geçit töreni: "Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor." -F. R. Atay.