Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
candarma, cenderme  x   jandarma  §celatin  x   jelatin  §ceton  x   jeton  §cimnastik  x   jimnastik  §


resmi:geçit xresmigeçit
    a. (re'smigeçit) Geçit töreni: "Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor." -F. R. Atay.