Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
variyetli  x   zengin  §za:fer  x   zafer  §zalim  x   za:lim  §zara:rı  x   zararı  §zenaat  x   zana:at  §Zenci:  x   Zenci  §zerafet  x   zara:fet  §ziğnet  x   ziynet  §Zülfikâr  x   Zülfikar  §


poaça, poça, boğça xpoğaça
    a. İçine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek: "İstersen öğleyin sana taze poğaça alır gelirim." -S. F. Abasıyanık.