Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
laylon  x   naylon  §na:sip  x   nasip  §nacizane  x   a:ciza:ne, na:çiza:ne  §nafiz  x   na:fiz  §naturel  x   natürel  §nazım plan  x   na:zım plan  §Necati Cumalı  x   Necati Cu:malı  §nema  x   nema:  §netekim  x   nitekim  §nisbet  x   nispet  §nötür  x   nötr  §nülüfer  x   nilüfer  §nüsha:  x   nüsha  §


kitlemek xkilitlemek
    (-i) 1. Anahtarla kilidi kapamak: "Annesi bu olaydan sonra iki gün kapıyı kilitlemiş, korku içinde yaşamıştı." -H. E. Adıvar. 2. Bir nesne veya bir kimseyi kilitli bir yere kapamak: Bütün giyeceklerini dolaba kilitlemişler. Çocuğu bodruma kilitlemiş. 3. Karşılıklı çıkıntı ve girintileri olan şeyleri birbirine geçirmek, kenetlemek: "Sırtüstü kerevete uzanarak iki elimin parmaklarını ensemde kilitledim." -R. N. Güntekin. 4. mec. Sıkıca tutmak: "Zehra parmaklarıyla kadehini kilitledi." -A. İlhan. 5. mec. Kapatmak: "Hafızamı kilitlemiştim, maziyi hiç çıkaramıyordum, küflensin kalsın orada diyordum." -A. Gündüz.