Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


kimyasal xkimya:sal
    sf. (kimya:sal) Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: Kimyasal birleşim.