Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
banyo yapmak  x   yıkanmak  §ır  x   yır  §ya:rın  x   yarın  §yaki:nimdir  x   yakınımdır  §yanlız, yannız  x   yalnız  §yannış, yalnış  x   yanlış  §yara:rı  x   yararı  §yasada:ki  x   yasadaki  §yayınlamak  x   yayımlamak  §yekün  x   yekûn  §yımırta  x   yumurta  §Yunanlı  x   Yunan  §


ka:nu:nusa:ni: xkâ:nu:nusa:ni
    a. (kâ:nu:'nusa:ni) esk. Ocak ayı.