Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.


hemşi:re xhemşire
    a. 1. Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı, şvester: “Hemşirenin onlara ters ters bir şeyler söylediğini işitiyorum.” -A. Ümit. 2. esk. (hemşi:re) Kız kardeş, bacı: “İyi tanıdığım anasına ve hemşirelerine hiçbir suretle benzemiyor.” -Y. K. Beyatlı.