Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
aşentiyon, aşantiyon  x   eşantiyon  §egzantrik, ekzantrik, egsantrik  x   eksantrik  §egzos, egsoz, eksoz, egzost, eksozt  x   egzoz  §Eğridir  x   Eğirdir  §eki:bi  x   ekibi  §ekistra  x   ekstra  §entellektüel  x   entelektüel  §entrasan  x   enteresan  §erezyon  x   erozyon  §erkan  x   erkân  §erzağı  x   erzakı  §eskirim  x   eskrim  §espiri  x   espri  §eşgal, eşkal  x   eşkâl  §eşortman, aşofman  x   eşofman  §eşşek  x   eşek  §eşyalar  x   eşya:  §evsane  x   efsa:ne  §evye  x   eviye  §eyitim  x   eğitim  §eylenmek  x   eğlenmek  §ezzane  x   ecza:ne  §


fa:kir xfakir
    sf. 1. Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir." -F. R. Atay. 2. Olması gerekenden az: "Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem." -M. Yesari. 3. a. Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş. 4. mec. Zavallı, kimsesiz: "Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler." -H. Taner. 5. a. mec. ve esk. Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san: "Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım." -Şemsettin Sami.