Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
atmasyon, uydurmasyon  x   uydurma  §ukele, ukela  x   ukala:  §ultrasyon  x   ultrason  §usül  x   usul  §ünvan  x   unvan  §üvertür  x   uvertür  §


erzağı xerzakı
    ç. a. (erza:kı) Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı: "Çarşıdan erzakını bile kendi pazarlık eder, kendi alır, kendi evine getirir." -Ö. Seyfettin.