Sıkça Karıştırılan Sözler

 
 Söz    


seri  seri:    sıcaklık  ısı    şura  şûra    tabii  tabi    tahrifat  tahribat    takdir  taktir    tavsiye  tasfiye    teamül  temayül    tefriş etmek  teşrif etmek    tellak  natır    tellal  tellak    temiz  temyiz    teskere  tezkere    uhde  ukde    ücret  para    vakıa  vâkıâ    vakıf  vâkıf    varis  vâris    vasi  vâsi    yad  yâd    yakın  yaklaşık   

tefriş etmek

 döşemek: "İçerisini gene kendi paramla tefriş ettim." -Y. K. Karaosmanoğlu.


teşrif etmek

 1) şereflendirmek, onurlandırmak; 2) bir yere gelmek: "Efendi hazretleri, nihayet teşrif edebilmişler demek?" -A. İlhan.