Haber Belgeliği
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Alt Başlıklar
81 Yeni Yayın: “Manisa Ağızları”.
82 Yeni Yayın: “Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (Gönüllülük ve Hoşgörü) Bildiriler”.
83 Prof. Dr. KAÇALİN, 1. Eğitimde Hikâyenin Gücü Sempozyumu’na katıldı.
84 Türk Dil Kurumu 4. Karadeniz Kitap Fuarı’nda
85 Yeni Yayın: “Riyâzu’l-Cinân”.
86 “Türk Dünyası” dergisinin Bahar 2017 (43) sayısı basıldı.
87 Yeni Yayın: "Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri".
88 “Güzel Yazılar Mektuplar”ın 4. baskısı yapıldı.
89 “Güzel Yazılar Kısa Oyunlar”ın 5. baskısı yapıldı.
90 “Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati’t-Türk”ün 2. baskısı yapıldı.
91 “Türk Boylarının Destanları”nın 4. baskısı yapıldı.
92 “Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı” özel sayısının 2. baskısı yapıldı.
93 “Mektup” özel sayısının 3. baskısı yapıldı.
94 “Divan Şiiri” özel sayısının 3. baskısı yapıldı.
95 “Çağdaş Türk Şiiri” özel sayısının 4. baskısı yapıldı.
96 Türk Dil Kurumu 12. Ankara Kitap Fuarı’nda
97 “Henüz 17 Yaşında”nın 2. baskısı yapıldı.
98 “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması”nın 4. baskısı yapıldı.
99 “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar”ın 5. baskısı yapıldı.
100 Yeni Yayın: Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sayfa 5 / 16