Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN


Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN


Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

 

Yazı Kurulu                

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ  (Başkan)           

Prof. Dr. Hayati DEVELİ                                                      

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK   

Prof. Dr. Bilal YÜCEL

Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Uzm. Abdullah DURKUN     

 

Uluslararası hakemli dergi özelliğine sahip olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1953’te yayımlanmıştır.

Yayıncı

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA

Telefon : +90 (312) 457 52 76  Belgegeçer : +90 (312) 468 07 83

Genel ağ: http://tdk.gov.tr 

E-posta: belleten@tdk.gov.tr