Burs Sonuç Duyurusu (Lisansüstü ve Doktora)

Kurumumuz tarafından 2018 yılında verilecek eğitim ve araştırma burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

    Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip Sistemleri üzerinden sorgulayabilirler.

    Burs almaya hak kazananların öncelikli olarak en geç  4 Mart 2018 günü saat 23:59’a kadar burs sonuç sisteminde yer alan Burs Sözleşmesi'ni onaylamaları gerekmektedir.

   Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 16 Mart 2018 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile Türk Dil Kurumu Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

   a)  Not döküm çizelgesinin (transkript) aslı veya onaylı örneği,

   b) Araştırma görevlisi olanların bu göreve atandıklarını gösteren onaylı belge

   NOT: E-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin (Adli Sicil Kaydı, Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi) Türk Dil Kurumuna gönderilmesine gerek yoktur.

   Burs başvurusunda bulunanların beyanları ile sisteme yükledikleri belgeler Kurum tarafından karşılaştırılmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenler burs alma haklarını kaybederler.

    İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.