Türk Dünyası Künye

Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Âdem TERZİ


Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR

 

Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Dr. Öğr. Özgür AY


Türk Dünyası yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1996’da yayımlanmıştır.

Türk Dünyası, uluslararası hakemli dergidir.

 

Yazı Kurulu                

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Başkan)           

Prof. Dr. Azmi BİLGİN                                                        

Prof. Dr. İsmet ÇETİN     

 

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Yayın Sorumlusu

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ

 

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Atatürk Bulvarı 217, 06680 Ankara

Telefon: (0312) 457 52 64

Belgegeçer: (0312) 468 07 83

Genel Ağ: http://tdk.gov.tr

E-posta: turkdunyasi@tdk.gov.tr