Belleten 2016/2
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Yıl: 2016 - Cilt / Volume 64, Sayı/Issue 2

Önceki sayılar - Previous issues Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2017 Aralık
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

   turkology

İÇİNDEKİLER


Tanıtmalar


   

    Yazı Kurulu

     Editorial Board
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)


Bu sayının hakemleri
Referees of this issue 

Prof. Dr. Emine İNANIR
Prof. Dr. Fikret TURAN
Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN
Doç. Dr. Aziz MERHAN
Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU
Doç. Dr. Engin ÇETİN
Doç. Dr. Hacer TOPAKTAŞ
Doç. Dr. Murat ELMALI
Doç. Dr. Mustafa BALCI
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI
Doç. Dr. Nihal ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Öztürk EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Cem ERDEM