IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

semp 1

   Türk Dil Kurumunun desteğiyle, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve İnönü TÖMER tarafından 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde, Malatya’da “IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” düzenlendi.

   Sempozyum’da dil becerileri ve dil bilgisi öğretimi, iki dillilik ve iki kültürlülük, Türk soylulara Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi ve çocuk edebiyatı, dil bilimi, dil politikaları, Türkiye Türkçesi ve ağızları, çağdaş Türk lehçeleri, tarihî Türk lehçeleri, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türk dili tarihi, söz varlığı gibi konular 78 oturumda ele alınarak 312 bildiri sunuldu.

Semp 2

Semp 3

Semp 4