Belleten 2011/2
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

 Sayı/Issue 2011/2

Önceki sayılar - Previous issues Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri


 

Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

      turkology

İÇİNDEKİLER

 

Erhan AYDIN

Yenisey Yazıtlarında Geçen Unvanlar ve Unvan Niteleyicileri (Titles and Qualifiers of Titles in Yenisei Inscriptions)

 

Gerard CLAUSON - Çeviren: F. Yelda ŞAHİN


Ongin Yazıtı (The Ongin Inscription)

 

Yong-Sŏng LI

On adïnčïg bark in the Orkhon Inscriptions (Orhon Yazıtları’ndaki adınçıg bark Üzerine)

 

Aziz MERHAN

Anadolu’daki İlk Türkçe Eser Üzerine Tartışmalar (Discussions on the First Turkish Work in Antolia)

 

Sadettin ÖZÇELİK

Sözlü Edebiyat Ürünlerine Ait Yazmaların Okunma Sorunları ve Dede Korkut Örneği (Reading Problems of Manuscripts Related to Oral Literature Productsand Samples of Dede Korkut)

 

 

Yayın Değerlendirme

Sevim ERDEM ÇİÇEK

Life and Afterlife & Apocalyptic Concepts in the Altaic WorldHarrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011

 

Haberler

Osman Fikri SERTKAYA

Buddhist Manuscripts Excavated in Central Asia (Orta  Asya  Kazılarında  Bulunan  Budist  Yazmaları)

 

Yazı Kurulu

Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan AKAY
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

 

Bu sayının hakemleri
Referees of this issue

 Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Prof. Dr. Zafer ÖNLER

Doç. Dr. Engin ÇETİN

Doç. Dr. Hatice ŞİRİN

Doç. Dr. Tülay ÇULHA

Yrd. Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY