Belleten 2012/1
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Sayı/Issue 2012/1

Önceki sayılar - Previous issues 

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

turkology


 İÇİNDEKİLER


Sunuş


Agusti ALEMANY

 

 Problems Relating to the Sources on the Ethnic Background of Inner Asian Nomads Under the Türk Qaghanates (Türk Kağanlıkları Yönetimindeki İç Asya Göçmenlerinin Etnik Arka Planları Hakkındaki Kaynaklara İlişkin Meseleler)

 

 

  Toshio HAYASHI

Change from Turkic Stone Statues to Mongolian Stone Statues (Türk Taş Heykelleri ve Moğol Taş Heykelleri)

 

 Irina NEVSKAYA

 An Old Turkic Inscription Found in the Vicinity of the Village Jabogan of the Republic Altai: Its Paleographic Analysis and ReadingIrina NEVSKAYA


Altay Cumhuriyeti Jabogan Kasabası Çevresinde Bulunan Eski Türkçe Bir Yazıt: Metin ve Paleografik İnceleme

 

 Takashi ŌSAWA

 Birinci Eski Türk Kağanlığı’nda Umna Kağan’ın Güzergâhı ve Onun Oynadığı Siyasi ve Kültürel Rol Üzerine -2007-2008 Yılındaki Moğol ve Japon Ortak Yüzey Araştırmalarına Göre (On the Location and Political, Cultural Role of Umna Khan in the First Turkic Khnate -In Accordance with the Mongolian-Japans Field Research of in 2007-2008)

 

 L. Yu. TUGUŞEVA

 Türk Runik Alfabesinin Kökenleri (Origins of the Runic Alphabet)Youssef AZEMOUN (Yusuf Azmun)


Türkmen Şairi Mağtımgulı ve Onun Eserleri Hakkında Bilinmesi Gereken Konular-1 (A New Angle on Makhtumkuli and His Literary Heritage-1)

 


Yazı Kurulu

Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)

(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan AKAY
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

 

 Bu sayının hakemleri

Referees of this issue

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ


Prof. Dr. İgor KORMUŞİN


Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ


Doç. Dr. Rysbek ALİMOV


Doç. Dr. Ersin TERES


Doç. Dr. Hatice ŞİRİN


Yrd. Doç. Dr. Tuna BEŞEN DELİCE


Dr. Yong-Sŏng LI