Belleten 2012/2
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Sayı/Issue 2012/2

Önceki sayılar - Previous issues 

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

turkologyİÇİNDEKİLER

 

Youssef AZEMOUN (Yusuf AZMUN)

 Türkmen Şairi Mağtımgulı ve Onun Eserleri Hakkında Bilinmesi Gereken Konular-2 (A New Angle on Makhtumkuli and His Literary Heritage-2)


Sadettin ÖZÇELİK

 

m, p, r, s Ünsüzleriyle Yapılan Pekiştirme ve Kuralları Üzerine (On Intensities Done with m, p, r, s Consonants and Their Rules)

 

 İbrahim TAŞ

 

Kutadgu Bilig’de İkilemeler (Hendiadyoins in Kutadgu Bilig)

 

 

Değerlendirmeler

 

Mehmet ÖLMEZ


Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca Üzerine Yeni Yayınlar (Recent Publications on Yellow Uyghurs and Their Language)

 

 Yazı Kurulu

 

Editorial Board

 

  

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan AKAY
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim TAŞ
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)


Bu sayının hakemleri

Referees of this issue

Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ

Prof. Dr. Fikret TURAN

Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ

Doç. Dr. Ersin TERES

Doç. Dr. Oktay Selim KARACA

Doç. Dr. Tülay ÇULHA

Yrd. Doç. Dr. Tuna BEŞEN DELİCE