Belleten 2013/1
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Yıl: 2013 - Cilt / Volume 61, Sayı/Issue 1

Önceki sayılar - Previous issues 


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri

 


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

     turkology

 
                        


İÇİNDEKİLER


Sunuş

 

İgor KORMUŞİN

Türk Runik Yazısının Yenisey Değişkesinin Orhun ve Doğu Türkistan’daki Benzerleriyle Münasebetleri (The Relations of Turkic Runic Alphabet’s Yenisei Variant With the Similar Variants in Orkhon and East Turkistan)

 

Erhan AYDIN

 Tariat Yazıtı’nın Kuzey Yüzünün 5. Satırı Üzerine Yeni Okuma ve Anlamlandırma Önerileri (The Suggestions on How to Reread and Interpret the 5th Line of the North Side of Tariat Inscriptions)

 

 Muzappar ABDURUSUL

 The Evolutıon of Consonant Clusters: A Brief Survey into Consonant Clusters in Modern Uighur (Çağdaş Uygurcadaki Ünsüz Kümelerine Bir Bakış)

 

 Mihail Anatolyeviç ÇERTIKOV

 Yenisey Kırgızlarının Etnik Grubu Olarak Fu-Yu Kırgızları (The Fuyu Kyrgyz as an Ethnic Group of the Yenisei Kyrgyz)

 

Engin ÇETİN

 Şemseddin Sami’nin Orhon Yazıtları Üzerine Etimoloji Denemeleri (Şemsettin Sami’s Etymological Experiments on Orkhon Inscriptions)

 

 Yong-Sŏng LI

On the 51st Line of the Tuñuquq Inscription (Tunyukuk Yazıtı’nın 51. Satırı Üzerine)

 

 Aysima MİRSULTAN

Eski Türk Yazıtlarındaki Bazı Kelimelerin Anlamları Üzerine Yeni Teklifler (New Assumptions About the Meaning of Some Words in Old Turkic Epitaphs)

 

 Natalya POPOVA

Yakut (Saha) Türkçesinde -ar/bat buol Sıfat Fiili Analitik Kalıbının Anlam Özellikleri (Semantical Features of -ar/bat buol Analitical Verbal Adjectives in Yakut Turkish)

 

Shigeo SAITO

A Report on the Rubbings of the Orkhon Inscriptions Belonging to the Institute of Oriental Manuscripts in St. Petersburg (St. Petersburg Doğu Yazmaları Enstitüsüne Ait Orhun Yazıtları Estampajları Üzerine Bir Rapor)

 

 Nijat SOPİ

 Radloff’un Tarançi Diyalekti Adlı Eserinde Kullandığı Harf Sisteminin Özellikleri Üzerine (On the Features of Alphabet System Used in the Work Taranchi Dialect Written by Radloff)

 

 Nurdin USEEV

 Altay Cumhuriyeti Yazıtlarından A 78 (Kurgak I) Yazıtı ya da Eski Türklerde Kurbanlık Yazısı (Old Turkic Inscription A 78 (Kurgak I) or Sacrificial Inscription in Old Turks)

 

 Hacer TOKYÜREK

 Runik Türk Yazıtlarında ve Eski Uygur Metinlerinde Kadın Hiyerarşisi (Women’s Hierarchy in Runic Turkish Inscriptions and Old Uighur Text)

 

Annemarie von GABAIN - Çeviren: Berrin AKÇALI

 Eski Türkçede Zamirler

 Tanıtmalar

 Mehmet ÖLMEZ

 Yong-Sŏng LI, Tŏkiwa cŏmcŏm çinhäcinın şakırı şakırı tŏkiŏ, Paju 2012, 526 sayfa.

 Uğur UZUNKAYA

 Current Trends in Altaic Linguistics, A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th Birthday, Edited by: Kim Juwon and Ko Dongho, Altaic Society of Korea, Korea, xvii+669, 2013, ISBN 979-11-951564-0-5 93730

 Yazı Kurulu

Editorial Board

 

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan AKAY
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

 

Bu sayının hakemleri
Referees of this issue


Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Erhan AYDIN

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Prof. Dr. Hatice ŞİRİN

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN

Prof. Dr. Nurettin DEMİR

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇİMEN

Doç. Dr. Bülent GÜL

Doç. Dr. Ekrem KALAN

Doç. Dr. Erdem UÇAR

Doç. Dr. Ersin TERES

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Doç. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ

Doç. Dr. Sueda ÖZBENT

Doç. Dr. Tülay ÇULHA

Yrd. Doç. Dr. Ebrar AKINCI

Yrd. Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU

Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY

Yrd. Doç. Dr. Özlem AYAZLI

Yrd. Doç. Dr. Rysbek ALİMOV

Yrd. Doç. Dr. Sinan DİNÇ

Yrd. Doç. Dr. Yasin KAYA

Dr. M. Vildan KOÇOĞLU

Dr. Niyare KURTBİLAL

Dr. Yong-Sŏng LI