Belleten 2013/2
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Yıl: 2013 - Cilt / Volume 61, Sayı/Issue 2

Önceki sayılar - Previous issues 
Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri 


 

Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

turkology
   

                        

İÇİNDEKİLER


Erhan AYDIN

Tariat ve Xi’an (Karı Çor Tegin) Yazıtları Işığında sın ‘mezar’ Sözcüğü Üzerine (On the Word sın ‘grave’ Based on Tariat and Xi’an (Karı Çor Tegin) Inscriptions)

 

Youssef AZEMOUN (Yusuf AZMUN)

Türkmencede Sonu /-k/ ve /-ňk/ ile Biten Bazı Yansıma Sözcüklerin Sonuna Gelen Bir Ek Üzerinde İnceleme (A Study of a Suffix Used After Turkmen Onomatopoeic Words Ending in /k/ or /ňk/)

 

Otto von ESSEN - Çeviren: Berrin AKÇALI

Türkçe Okuma Metinlerinde Cümle Entonasyonu


  Toshio HAYASHI

Epitaph of an Uighur Prince Found in Xi’an (Şian’da Bulunan Bir Uygur Şehzadesine Ait Mezar Kitabesi)

 

Elesenqiqige

Several Turkic Words in Mongolian (Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine)

 

Zhaorigetu

 sayin in Mongolic and sağ in Turkic (Moğolcada sayin ve Türkçede sağ Kelimeleri Üzerine)

 

Elmira KALJANOVA

 Eski Türk Yazıtları ve Kazakçadaki Ortak Kelimeler (The Common Words in Old Turkic Inscriptions and Kazakh Language)

 

Klaus RÖHRBORN - Çeviren: Hikmet ERDEM

  Uygur Budizminde Şuur Öğretisi

 

Zhanna YUSHA

 Çin Tuvalarının Folklorü (Folklore of  Tuvinians of China)

 

Tanıtmalar

 Mehmet ÖLMEZ

Talât TEKİN, Dolgwǒrǒ Munbǒp, Çev. Yong-Sŏng LI, Seul 2012, 509 s.

 

Sevim ERDEM ÇİÇEK

Studia Turcologica Cracoviensia 13. Materials for a Historical Dictionary of New Persion Loanwords in Old Anatolan and Ottoman Turkish from the 13th to the 16th Century

 

Uğur UZUNKAYA

Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relative alla morte tra Oriente e Occidente

 Zeynep Pınar CAN

 

Michał Németh, Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th-20th Centuries) A Critical Edition, Studia Turcologica Cracoviensia:12, Kraków 2011,     416 s.

Yazı Kurulu

     Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan AKAY
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim TAŞ
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)


Bu sayının hakemleri

Referees of this issue

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Erhan AYDIN

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Prof. Dr. Hatice ŞİRİN

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN