Belleten 2014/1
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

 Yıl: 2014 - Cilt / Volume 62, Sayı/Issue 1

Önceki sayılar - Previous issues Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri 

 


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.

turkologischer

  turkology

                        

İÇİNDEKİLER

Sunuş


Ablet SEMET

Eski Uygurca Çeviri Metinleri Işığında Orhun Yazıtlarının Söz Varlığına Katkılar (I) (The Vocabulary Contributions of Orkhun Inscriptions  in the Old Uyghur Translated Texts (I))


Bahadır GÜNEŞ

Kars İli Ağızlarında Ek Fiilin Olumsuz Şekli değilin Örnekleri Üzerine (On the Examples of the Negative Form of the Copula değil in the Kars Province Dialects)

 

Ekrem GÜL

Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama)


  Bakeli ABUDUREXITI

Knüppel, Michael (2013), Heilkundliche, Volksreligiöse und Ritualtexte. Alttürkische Handschriften Teil 17, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 314 s.

 

Elife BOZKURT

Huastuanift

 

Yong-Sŏng LI

 Some Star Names in Modern Turkic Languages-I (Çağdaş Türk Dillerinde Bazı Yıldız Adları-I)


 Yazı Kurulu

     Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan AKAY
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim TAŞ
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)


Bu sayının hakemleri

Referees of this issue

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK

Prof. Dr. Zafer ÖNLER

Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ

Doç. Dr. Engin ÇETİN

Doç. Dr. Ersin TERES

Yrd. Doç. Dr. Gülseren TOR

Yrd. Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK

Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI

Dr. Yong-Sŏng LI