2015 yılı yüksek lisans bursu almaya hak kazananlar

Kurumumuzca yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere verilecek burs için başvuran adaylardan yapılan mülakat sonucunda burs almaya hak kazananlara ait liste aşağıdadır.

 

Burs hakkının kesinleşmesi için adayların 02 Ocak 2015 tarihlerihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri http://burs.ayk.gov.tr/ adresindeki “Elektronik Evrak Yükleme Formunu” kullanarak sisteme yüklemeleri ve bu süre içinde yükledikleri belgelerin asıllarını şahsen veya kargo yoluyla Türk Dil Kurumu Başkanlığına (Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya, Ankara) ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıdaki tarihler arasında sisteme yüklenmez ve Başkanlığımıza ulaştırılmaz ise adaylar hakkını kaybedecektir.

 

 

Burs almaya hak kazananların listesi.

 

 

TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

 

  1. 1 adet vesikalık fotoğraf,

  2. Adli sicil kaydı,

  3. Lisans veya eş değerli öğretim diplomasının veya kurumca onaylı örneği,

  4. Lisans/yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

  5. Yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirtir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,

  6. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı,

  7. ÜDS, KPDS, YDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eş değer nitelikteki milletlerarası sınava ait sonuç belgesi,

  8. Araştırma görevlisi ise atama tarihini gösteren belge,