2000 Yılı Etkinlik Takvimi

TOPLANTI TAKVİMİ 2000

Tarih

 Toplantı Adı

 Konuşmacı

 Yer

14 Ocak 2000

Cümlelerin Yapı Bakımından Sınıflandırılması
(Tartışmalı toplantı)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Leylâ KARAHAN

TDK/ANKARA

17 Ocak 2000

Anadolu İle Orta Asya Arasında Timur Öncesi Kültür İlişkileri “Kitab-ı Güzide Çevirisi Ola-Bolga Meselesine Işık Tutabilir mi?”

Prof. Dr. Şinasi TEKİN

TDK/ ANKARA

19 Ocak 2000

Türk Dilinin, Türk Dünyası ve Türkiye’de Dünü, Bugünü ve Yarını

Prof. Dr. Ahmet B.ERCİLASUN

MGA/ANKARA

20 Ocak 2000

Kıbrıs Türk Şiiri

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ

TDK/ANKARA

21-22 Ocak 2000

Osmanlı Türk Yazı Dili Bilgi Şöleni

Bilim adamları

TDK/Türk Kült.Araş. Ens. ort.
ANKARA

3 Şubat 2000

Doğumunun 88. Yılında Prof. Dr. Şükrü ELÇİN

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

TDK/ANKARA

2 Mart 2000

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Anma Toplantısı

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN
Prof. Dr. Zeynep KERMAN           
Prof. Dr. İsmail PARLATIR

TDK/ANKARA

9 Mart 2000

Şiirimizde İkinci Yeni Hareketi
( İ P T A L )

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ

Doğu Akdeniz Ü.  KKTC.

9 Mart 2000

Altaylarda Şamanizm

Nadya YUGUŞEVA

TDK/ ANKARA

10 Mart 2000

Şiirimizde İkinci Yeni Hareketi
( İ P T A L )

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ

Lefkoşa/ KKTC

23 Mart 2000

Türklerin Ana Yurdu Sorunu

Prof .Dr. Hasan EREN

TDK/ANKARA

27 Mart 2000

Okuma Alışkanlığının Kazanılmasında Dilin Önemi

Prof. Dr.  Hamza ZÜLFİKAR

Jandarma Genel Kom. /ANKARA

30 Mart 2000

2000 Yılında Türk Dilinin Sorunları

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN
Prof. Dr.  Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Şükrü H. AKALIN

İstanbul Ü Edebiyat Fak.
İSTANBUL

01 Nisan 2000

Türk Dilinin Sorunları

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

Türk Ocağı/ ANKARA

05 Nisan 2000 Polonya’lı Türkolog Prof. Dr. Ananiasz Zajaczkowski’yi Anma Toplantısı Prof. Dr. Hasan EREN                    
Prof .Dr. Zeynep KORKMAZ             
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA     
Prof. Tadeusz MAYDA
Mrs. Emilia Zajaczkowska-LOPATO
TDK/ ANKARA

07-09 Nisan 2000

Kitab-ı  Dede Korkut’un 1300. Yılı Jübile Törenleri

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
Prof. Dr. Şükrü H. AKALIN
Prof. Dr.  Saim SAKAOĞLU
Prof. Dr. Osman F. SERTKAYA
Prof. Dr. Talât Sait HALMAN
Ahmet KABAKLI
A. Turan OFLAZOĞLU

AZERBAYCAN

20 Nisan 2000

Tiyatroda Türkçe

Prof. Dr. İsmail ARLATIR
Turan OFLAZOĞLU
Cihan ÜNAL

TDK/ANKARA

23-30 Nisan 2000

İkinci Milletler Arası Göktürk Kolokyumu

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN
Prof. Dr.  Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

İstanbul Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü-İSTANBUL

02 Mayıs 2000

Türk Dünyası ve Türkçe

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

KTÜ/TRABZON

5 Mayıs 2000

Türkolojinin Büyük Eserleri

Prof. Dr. Nuri YÜCE

Çukurova Ü/ADANA

5 Mayıs 2000

Türkiye Türkçesinin Bugünü ve Yarını

Prof. Dr. Halil ERSOYLU

Çukurova Ü/ADANA

10 Mayıs 2000

Uygur Yazısının Değiştirilmesi Meselesi

Prof. Haşim TURDİ

TDK/ANKARA

18 Mayıs 2000

Türkçü ve Tuna Orduları Başkomutanı Süleyman Paşa Hakkında Bazı Dikkatler (İPTAL)

Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN

TDK/ANKARA

01-02 Haziran 2000

723. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Törenleri (Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili)

Prof. Dr. Ahmet B.ERCİLASUN
Prof. Dr.  Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr.  Rahmankul BERDİBAYEV
AnarResuloğlu RIZAYEV
Prof. Dr.  Annaguli NURMEMMEDOV

TBMM, Kültür Bakanlığı, Karaman Valiliği ve Belediyesi ile TDK ortaklaşa/KARAMAN

05 Haziran 2000

Türk Dili

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Kafkas Ü/ TRABZON

27 Ağustos-2 Eylül 2000

XXXVI. Uluslar Arası Kuzey Afrika ve Asya Araştırmaları Kongresi

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA

Montreal/KANADA

03-08 Eylül 2000

43. PIAC Toplantısı

Prof. Dr. Ahmet B.ERCİLASUN
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Prof. Dr. Hasan EREN
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN
Prof. Dr. Emine Gürsoy-NASKALİ
Prof. Dr. Zeynep KERMAN

BELÇİKA

25-29 Eylül 2000  

4. Uluslararası Türk Dil Kurultayı

Yerli ve yabancı bilim adamları

Çeşme/İZMİR

10-13 Ekim 2000

Türkmenistan’ın Kültürel Mirası

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN

Aşkabat/TÜRKMENİSTAN

17-23 Ekim 2000

Uluslararası Kitap Fuarı

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN
Halil SELÇUK

Frankfurt/ALMANYA

25 Ekim 2000

Âşıklar Şöleni

Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Feyzi HALICI

TDK/ANKARA

26-28 Ekim 2000

Âşıklar Şöleni

Prof. Dr .İsmail PARLATIR             
Prof .Dr.  Fikret TÜRKMEN

KONYA

Ekim 2000

Ülkemizin Kültür ve Dil Sorunları (İPTAL)

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Karadeniz Teknik Ü /TRABZON

30 Ekim 2000

Günümüzde Türk Dilinin Sorunları

Prof .Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Zeynep KERMAN

Malatya Valiliği-MALATYA

2 Kasım 2000

Şiirin Dünyası

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ

TDK/ANKARA

08 Kasım 2000

Tercüman Mahmud’un Kroniği (16. yy) Dilciler ve Tarihçiler  İçin Neler Öğretiyor

Prof. Dr. György HAZAİ

TDK/ANKARA

Kasım 2000

Günümüzdeki Kültür ve Dil Yozlaşması Türkçenin Komşu Dillerle İlişkileri

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

MUĞLA

10 Kasım 2000

Atatürk ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinde Harf İnkılabı

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

KİLİS

24 Kasım 2000

Türk Gramerinin Sorunları (Cümle Çözümlemelerinde Biçim ve Anlam Bağlantısı)

Doç. Dr.  İsmet CEMİLOĞLU
Yard. Doç. Dr.  Kerime ÜSTÜNOVA

TDK/ANKARA

 


NOT:  Yeri TDK (Türk Dil Kurumu) olarak belirtilen konuşmalar, “Atatürk Bulvarı, 217
Kavaklıdere/ANKARA adresindeki TDK Konferans Salonunda yapılmaktadır.

1. Yurtdışı Toplantılar (Mavi)
2. Ankara Toplantıları (Yeşil)
3. Ankara Dışı Toplantılar (Kırmızı)