2005 Yılı Çalışmalarımız
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Yeni bir yıla girdiğimiz bugünlerde dergimiz Türk Dili de elli beşinci yayın yılına başlıyor. Son beş yıldır, dergimizin Ocak sayısının ilk sayfalarını Kurumumuzun bir önceki yıl çalışmalarına ve etkinliklerine ayırıyor, geçen bir yılın muhasebesini yapıyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi 2005 yılında da Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe için yine yeni araştırmalar gerçekleştirdi, çeşitli etkinlikler düzenledi ve yeni kitaplar yayımladı. Dergimizin bu yılki ilk sayısının ilk yazısında TDK’nin bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalara yer verecek, 2005 yılının değerlendirmesini sizlere sunacağız.

Çalışma gruplarımızda görev alan çeşitli üniversitelerimizdeki bilim adamlarına; e-postalarıyla, yazılarıyla bizlere güç veren ve eleştirileriyle çalışmalarımıza ışık tutan Türkçe gönüllülerine, AKDTYK Başkanlığına ve Yönetim Kuruluna teşekkür borçluyuz. Şoförümüzden hizmetlimize ve memurumuza, şube müdürümüzden Kurum Sekreterimize uzmanlarımızdan bilim adamlarımıza bir avuç çalışma arkadaşımın özverili çalışmaları olmasaydı 2005 yılındaki bu etkinlikleri de gerçekleştirmemiz mümkün olamayacaktı.

Kendilerine yürekten teşekkür ederim...

Çalışmalarımız
Toplantılar, Konuşmalar
Yayın Çalışmaları
E-Türkçe
Diğer Çalışmalar