2005 Yılına Ait Asılar

Doğan Hızlan

Can Dündar

Emre Aköz

Prof.Dr. İsa Özkan

Hilmi Yavuz

Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu

Bilişim Haftası

Prof.Dr. Cengiz Tosun

Prof.Dr. Burhan Kuzu

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın

 


Bilgisayar Destekli
Dil Bilimi Çalıştayı

Prof.Dr. György Hazai

Prof.Dr. Marcel Erdal

Ölümünün 70 Yılında
Celal Sahir Erozan

Prof.Dr. Tuncer Gülensoy