Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN “Dil-Millet İlişkisi” Adlı Konferansa katıldı.

                                                                                                                                                           15.03.2019

dil-millet-iliskisi 1

    Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünde, “Türkoloji Enstitüsü Telekonferansları” kapsamında, 13 Mart 2019’da “Dil-Millet İlişkisi” adlı bir konferans gerçekleştirildi. Konferansa Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, A. Baytursunov Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erden KAJIBEK (Polonya), Almatı Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölümü (Kazakistan) ve Yakutsk Dil Bilimi Enstitüsü (Yakutistan) katıldı. Dört ülkede, altı noktadan canlı bağlantıyla yapılan konferansta “Dil-Millet İlişkisi” üzerinde duruldu. Konferansta Kurum Başkanımız Prof. Dr. GÜLSEVİN, Türk Dil Kurumu çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Til-Halık Baylanısı (Dil-Millet İlişkisi): Türklerde Dil Birliği” adlı bir sunum yaptı. Prof. Dr. GÜLSEVİN, sunumunda Türk dilinin lehçe ve ağızlarının ortak özellikleri ile Türk dünyasında ortak dil çalışmaları üzerinde durdu.

dil-millet-iliskisi 2

dil-millet-iliskisi 3

 

dil-millet-iliskisi 4