“Başbuğ” Kelimesi Hakkında

                                                                                                                                                           23.11.2018

    1. Basılı Türkçe Sözlük’te de genel ağ sayfamızdaki Güncel Türkçe Sözlük’te de “başbuğ” kelimesinin “Devlete karşı ayaklananların başı.” anlamı yoktur. Orada “1. isim, tarih Eski Türklerde baş, başkan, komutan; 2. Osmanlı Devleti'nde savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşturulan birliğin veya milis güçlerinin komutanı” anlamı vardır.

TDKsserdarr-0001         23 11_GTS_B      23.11.11.1 - Kopya

    2. Bazı basın yayın kuruluşlarında “başbuğ” kelimesi için söz edilen “Devlete karşı ayaklananların başı.” anlamı, Bekir Sıtkı BAYKAL tarafından hazırlanan ve  1974 yılında Kurumumuz tarafından basılmış olan Tarih Terimleri Sözlüğü’nde vardır.

 tarih        23.11 tar_terim_2         23.11 tar_terim_3

    3. Söz konusu kelime için “Devlete karşı ayaklananların başı.” anlamının da verildiği belirtilen sözlük Türkçe Sözlük değil, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan itibaren yayımlamış olduğu bütün sözlükleri bir araya toplayan “Büyük Türkçe  Sözlük” başlıklı “veri tabanı”dır. Orada “Tarih Terimleri Sözlüğü” başlığıyla verilmiştir.

23.11.11.1 - Kopya

                                                                                                                                     Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
                                                                                                                                     Türk Dil Kurumu Başkanı