“Türk Kahramanlık Destanları”nın 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                               31.10.2018

                              31.10.2018 yayın_4

     İlk baskısı 2011 yılında yapılan eserin ikinci baskısı 2018’de gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi”nin 45. eseridir. Eser, Türk destanları üzerine en bilinen çalışmalardan olan ünlü Rus bilim adamı V. M. Jirmunskiy’nin Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos adlı kitabının Manas Destanı ve Alpamış Destanı ile ilgili bölümlerinin Türkiye Türkçesine çevirisidir. Eserin çevirisini Mehmet İSMAİL ve Hülya Arslan EROL yapmıştır. Türk diline kazandırılarak araştırmacıların kolaylıkla yararlanabilecekleri bir kaynak eser meydana getirmek amacıyla çevirisi yapılan eserin Rusça aslına ön söz yazan Prof. Dr. A. N. Kononov ve Prof. Dr. Y. M. Meletinskiy, dünyada en çok destan üreten toplulukların başında gelen Türklerin sözlü geleneğinden ve V. M. Jirmunskiy’nin ömrünü adadığı Türk Kahramanlık Destanları kitabından geniş şekilde bahsetmiştir.
     Kitap, “Ön söz”den sonra “Bibliyografik İnceleme” adlı Türk destanları üzerine çalışan araştırmacıların eserleri hakkında bilgi veren bir bölümle başlamaktadır. Daha sonra “Manas Destanı” beş başlıkta incelenmiştir. Bu bölümden sonra eser, “Alpamış Destanı ve Kahramanlık Masalı” adlı iki kısımda ele alınmıştır.