Yeni Yayın: Doğumunun 80. Yılı Münasebetiyle Prof. Dr. İristay Kuçkartayev’in Türkiye’deki Bilimsel Mirası

                                                                                                                                                   31.10.2018

                         31.10.2018 yayın_2

    Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV 1936 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Çimkent ili Sayram ilçesinde dünyaya geldi. 1953 yılında Taşkent Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesine girmiştir. Özbekistan’daki bilimsel faaliyetlerini oldukça verimli geçirmiş, Taşkent Devlet Üniversitesinde Türkoloji Bölümünü kurarak bir ilki başarmış ve bu alanda büyük emekler vermiştir. Özbekçe dil bilimi üzerine çalışmalarda bulunmuş, Yeni Özbek Alfabesinin hazırlanmasında yol gösterici olmuştur. Kazakçadan Özbekçeye, Özbekçeden Türkçeye çevirileri de bulunan KUÇKARTAYEV, dil incelemelerinin yanı sıra edebî alanda da eserlere imza atmıştır. 1993 yılında Ankara Üniversitesinin davetiyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünde ders vermiştir.
   Prof. Dr. Aynur ÖZ ÖZCAN tarafından hazırlanan eserde Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV’in yazıları üç başlık altında toplanmıştır: 1. Dil Yazıları, 2. Edebiyat Yazıları, 3. Sözlü Edebiyat ve Kültür Yazıları. Makaleler aslına sadık kalınarak bir araya getirilmiş ve yayımlandığı dergilerin tam künyesi dipnot biçiminde verilmiştir.