Yeni Yayın: Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü

                                                                                                                                                              22.06.2018

      Seyfettin Altaylı tarafından 25 yılı aşkın bir sürede hazırlanan ve Azerbaycan Türkçesinin güncel söz varlığını yansıtan “Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü”nde 88 bin 252 madde başı yer alıyor. Madde başlarının Azerbaycan'da kullanılan Latin alfabesine göre hazırlandığı sözlükte kelimelerin yalnızca Türkiye Türkçesindeki karşılığı verilmiyor, açıklaması da yapılıyor. Sözlüğün ilk iki cildinde Azerbaycan Türkçesindeki kelimelerin Türkiye Türkçesindeki karşılığına yer veriliyor. Üçüncü ciltte ise sözlükteki madde başlarının Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine doğru dizini yapılarak okuyucuların aradıkları maddelere kolayca ulaşmaları amaçlanıyor.

                      azerbaycan TR  _1_