Türk Dili Aralık 2017
         
 

3D 12_2017

 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXIII Sayı: 792 Aralık 2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

3D 12_2017

 

 
   

İÇİNDEKİLER

Muhammed KORKMAZCeylanların Getirdiği Yoksulluk

Kâmil YEŞİLGömü 

Nevzat GÖZAYDINTürkçe Sözlük için Yeni Katkılar

Mehmet Doruk KANDEMİRKanlı Divane

Nail TANMustafa Erdoğan’ın Atasözü ve Deyim Sözlüklerine Katkıları

Mehmet Akif DUMANSinek Yetiştiren Adam 

Abdullah ANNAKBülbül Tüyünden Yapma Bir

Taner ÖZMENBir Okurun Not Defteri: Ebüzziya’da Külhanbeylik

Umut ERDOĞANArda Kalan

Nurettin DURMANGökmavi

Abdülkadir DAĞLARŞair Âşığın Toprakla Hâlleşmesi

İbrahim ASLANERKumrunun Yanılsaması

Abdullah Enis SAVAŞIzdırap

Ali Oktay ÖZBAYRAKYalanlarla Hakikat İnşa Eden Karakter Kazım Kanmaz ve Yalanlar Eşiğinde Edebiyat Dünyamız

Hayrettin DURMUŞİnsan Kitaplarda Ne Arar?

İsmail AYKANATYoksulun Aşkı

ÖZEL BÖLÜM: DOĞUMUNUN 100. YILINDA İLHAN GEÇER 

İlhan GEÇERİnsanla Güzel

İsmet EMRE - Yakup ÇELİKSunuş

Muhsin KARABAYİlhan GEÇER

Öztürk EMİROĞLUBir İstanbul Beyefendisi İlhan Geçer

Mustafa ÖZSARI • İlhan Geçer’in Şiirinde Kavramsal Muhteva ve Estetik Özerklik

Tacettin ŞİMŞEKİlhan Geçer Şiirinin Bileşenleri

Mehmet YILMAZ  İlhan Geçer’in Hisar Dergisinin Birinci Döneminde Yayımlanan Şiirleri (1950-1957)

Ebru Burcu YILMAZ • İlhan Geçer Şiirinde Mekân-İnsan İlişkisi

Ahmet BOZDOĞAN • Karakteristik Bir İlhan Geçer Şiiri: Bir Şehrin Hikâyesi

Songül TAŞ • İlhan Geçer’in Şiirlerinde Renkler

Mustafa UÇURUM • Hisar’ın Hüzünlü Şairi: İlhan Geçer

Muhsin KARABAY • İlhan Geçer’in Mezarı

Kitaplık 

Mustafa İSENHatâyî Dîvânı’nın Yeni Neşrine Dair

Binnur Erdağı DOĞUER Marzubân-nâme Tercümesi

Mehmet ÖLMEZ Uigurisches Wörterbuch