Türk Dili Kasım 2017
         
   3D112017

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXIII Sayı: 791 Kasım 2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

  3D112017  
   

İÇİNDEKİLER

Şakir KURTULMUŞBitiş Çizgisi

Ahmet KARADOĞANArap Harfleri ve Osmanlı Türkçesi

İsmet EMREBiz mi Şehirleri Terk Ederiz, Şehirler mi Bize Git Der ?

Mert Mevlüt GÖKÇEResmî Sonuçlar

Hünkâr KARACA • Zamana Adanmış Sözler “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” Şiirine Bir Bakış

Mehmet Akif DUMAN • Maydanoz

Kerimbek KADIRAKUNOV (Çeviren: Kalmamat KULAMSHAEV) • Eksilmesin

Nevzat GÖZAYDIN • Aydın Boysan’dan Türkçe Sözlük için Katkılar

Mustafa SOYUER • Rüya Artığı

Leylâ ELMAS • Oyuk

Hamza ZÜLFİKAR • Cumhuriyet Döneminde İşlerlik Kazanan Türkçe

Ozan YILMAZ • Şeyh Gâlib’in Bir Beytinin Şerhi

Şener METE • Söz Sanatı

Hayrettin DURMUŞ • Bakar Kör

Yakup KARASOY • Emmek Fiiliyle Geçmişten Günümüze Gezinti - II

Zeynep ALTINTEPE • Erguvan’da Bir Bahçeye Yalnız Yürümek

Davut GÜNERDağlar

Recep SEYHAN • Gerçeğin-İletinin Saklılığı Etrafında Aslı Erdoğan’ın “Mahpus” Öyküsünün Rizomik Katmanları 

Özcan GÜLÇİN • Annem İçin 

Zeki ALTIN • İçindeki Mağara

İsmail TURAN • Edebiyatın Menşei, Karşılaştırmalı (Mukayeseli/Komparatistik) Edebiyatın Dünya ve Türk Edebiyatındaki Yeri Hakkında Bir İnceleme

Ufuk AYMAZAktarma

Kitaplık

Safiye DOĞAN • Âraf’ın Estetiği

Nevzat GÖZAYDIN • Kırgız Irları

Gündem

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Prof. Dr. Semih Tezcan - Ahmet Harid Fedai - Feyzi Halıcı