Türk Dili Ağustos 2017
         
  agustos2017 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXIII Sayı: 788 Ağustos  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 agustos2017   
   

İÇİNDEKİLER

Gazel

İsmail AYKANAT Şairin Aşkı

Nevzat GÖZAYDIN Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Sözlüğümüze Katkıları

Mustafa SOYUER Takas

Recep SEYHAN • Bin Hüzünlü Haz Üzerinden Kurmaca Metinlerde Metaforla Gelen Belirsizlikler ve Boşluklar 

Emin GÜRDAMUR  Saçları Örülmemiş Yazgı

Kerimbek KADIRAKUNOV (Çeviren: Kalmamat KULAMSHAEV) Büyük Göç

Mehmet Can DOĞAN• Halka Dönen, Realist Bir Fikir ve Sanat Dergisi: Küllük

Şeyma KİTAPÇI • Bir Bozgun Kıvranışı

Uğur DEMİRCANMakas

Muhammed KORKMAZ • Bencillik Çiçekleri

Nurullah ÇETİN • Dede Korkut Kitabı’ndaki “Deli Dumrul Hikâyesi”nin İçerdiği Motiflerin Simgesel Değeri 

Leylâ ELMAS • Kentin (Ez)gisi

Mehmet Zahit ERENSessizlik

Hamza ZÜLFİKAR • Türkçe Üzerine Birkaç Değerlendirme ve Tespit

Hayrettin DURMUŞ Bir Adım Kala

Onur ABALI • Sesin Senin

Tuğrul ALİYEV  Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Skopofik Dil: Uzak

Yunus KARAKOYUN  Anne

Beytullah ÇINAR  Sezai Karakoç’u Okuma Denemesi

Şakir KURTULMUŞ  Günlerin İzi

Mehmet KUPLAY  Kediler

Nail TAN • Atasözü Araştırmalarına Katkılar: Yedi Atasözü Üzerine

Kenan YUSUF • Şifa Arayan

Kitaplık

Semih TOPSAKAL  Gözün Kalır Geride

Necati TONGA  Tanpınar, Resim ve Namık İsmail