Türk Dili Temmuz 2017
         
  sonsayi 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXIII Sayı: 787 Temmuz  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 Temmuz 20173D   
   

İÇİNDEKİLER

Gazel 

Davut GÜNER Kaçtır

Selçuk ÇIKLA “Eski Şiir”e Duyulan Özlemin Poetik Şiirleri

Kâmil YEŞİL Senaryo 

Nurettin DURMAN Merhale

Nevzat GÖZAYDIN Sâmiha Ayverdi’den Türkçe Sözlük İçin Katkılar 

Mustafa SOYUER Düş 

Hasan ILDIZ Ateş Günü

Mehmet Can DOĞAN “Yeni ve Batılı Türk Sanatının” Peşinde Bir Dergi: Dost 

Zeynep Sati YALÇIN Unutamadım 

Zeki ALTIN Yakup’un Uykusu

Hamza ZÜLFİKARSöz Varlığını Değerlendirirmede Göz Önünde Bulundurulması 

Şaziye ÇIKRIKCI  Uzak

Mehmet Doruk KANDEMİR Saklanan Beyazlık

Taner ÖZMEN Bir Okurun Not Defteri: Refik Halid’in “Ankara”sı

Segâh GÜMÜŞ Düşbozumu

 Fatih YALINER Gün Aşırı 

İdris Nebi UYSAL Erte, Keler ve Uğurlayıcı

Tayfun AK Denemedim Desem Yalan Olur

Aziz SİMA Dedim Dedi?

 Ayşe YURDAKUL Türkçe Ulaştırma Terminolojisinin Biçim Bilimsel Açıdan Standartlaştırılması Üzerine

Gizem Ece GÖNÜL  Giyotin

 İbrahim COŞARAyna

Haberler

Mehmet ÖLMEZ Delgerhaan’da (Dongoyn Şireen) Bulunan Yazıtlar 

Erdoğan BOZ 11. Asya Sözlükbilimi Konferansı Çin’in Uanghzou Şehrinde Yapıldı

Kitaplık

Mustafa İSEN Her Dem Taze Yara Rumeli

Ali Oktay ÖZBAYRAK Mevsim Yenice: Tekme Tokatlı Şehir Rehberi ve Ana İzlekleri

Gündem

Nail TAN Yitirdiklerimiz: Ahmet Mümtaz İdil - Âkif Emre