Türk Dili Haziran 2017
         
    6_HAZIRAN_ kapak

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXII Sayı: 786 Haziran  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

  6_HAZIRAN_ kapak    
   

İÇİNDEKİLER

Gazel

İsmet EMRE Sevgi 

Hamza ZÜLFİKAR Nispet İ’li Sıfatları Türkçe Olarak Karşılama

Cengizhan ORAKÇI Acının Sulardan Geçişi

Şener METE Selam

Durmuş BEYAZIT Nazire

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU Kuşku

Mustafa ATİKER Çöp Adam

Mehmet Can DOĞAN Halka Yönelen Şehirli Bir Sanat Dergisi: Sokak

Nurettin DURMAN Ey Yolcu

Sinan BAKIR 2000’ler Şiirinde Bir Durak: Şeref Bilsel

İsmail AYKANATArtık Boğum Boğum Çıkıyor Sözcükler

Suavi Kemal YAZGIÇ Yeni Balık

Nevzat GÖZAYDIN Türkçe Sözlük İçin Yazarlarımızın Katkıları

İbrahim ERYİĞİT Norveç Fiyortları

Şerife ÇAĞIN Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Su ve Susuzluk

Nail TAN Deyim Araştırmalarına Katkılar: Dokuz Deyim Üzerine

Sultan CANIGÜR Deli Fatma 

Reşide GÜRSES Yüzleşme 

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Konuşmaları

Recep Tayyip ERDOĞAN  8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Konuşması 

Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ  8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Konuşması 

Prof. Dr. Derya ÖRS  8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Konuşması 

Prof. Dr. Mustafa S.KAÇALİN 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Konuşması 

Gündem

TDK 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Yapıldı

Kitaplık

Oğuzhan YILMAZ  Çocuğu Özne Kılma Çabası: Çocuk, Çocukluk Ve Çocuk Edebiyatı 

Şadi KOCABAŞ  Borges Borges