Türk Dili Mayıs 2017
         
 5 MAYIS_ kpk    

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXII Sayı: 785 Mayıs  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 5 MAYIS_ kpk    
   

İÇİNDEKİLER

Gazel

Mehmet S. FİDANCIHaz

İsa KOCAKAPLANGaripnâme’de Aşkın Hâlleri

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLUÇörçil İlacı

Davut GÜNERKar Sağanakları

Âlim KAHRAMANTanıdığım Orhan Okay

Mustafa SOYUERAyna

Hüseyin AKKAYAHüzün Temrinleri

Mehmet Can DOĞANMateryalizme İnanan Bir Dergi: İnanç

Nurettin DURMANBeşinci Gün

Gizem Ece GÖNÜLZıddiyet-i Semâvât-ı Seb’a

M. Kayahan ÖZGÜLMeddâh-ı Şehîr Kız Ahmed’e Medhiye

Uğur DEMİRCANUçurum

Timur KOCAOĞLUDizeler

Nevzat GÖZAYDINDilimizin Zenginliğine Katkılar

Fatih YALINERAnıt

Taner ÖZMENBir Okurun Not Defteri Yakup Kadri’nin ‘Memleket Hikâyeleri’

Ahmet AVCIGüvercin Mezarı

Fatih SAKALLIYılmaz Gürbüz’ün Mehlika Romanı

Ayşe Yazıcı YAVUZ Kızıl Gonca

Zeynep TEKEzeli Bir Dostluğun Vesikası: Safiye Erol’dan Sâmiha Ayverdi’ye Bir Mektup

KİTAPLIK

 Hatice Ebrar AKBULUT Hikâye Anlatıcısı’nın Düşündürdükleri

 Ergün VERENÖküzün A’sı

GÜNDEM

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Rasim Demirtaş - Mehmet Ertuğrul Saraçbaşı