Türk Dili Nisan 2017
         
 042017 3D    

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXII Sayı: 784 Nisan  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 042017 3D    
   

İÇİNDEKİLER

Gazel

Hamza ZÜLFİKAR Kısaltmalarla Haberleşme, Bilgilendirme

Durmuş BEYAZIT Yakın

Mustafa SOYUER Kiraz

İsmet EMRE Tolstoy, Dostoyevski ve Çehov’a Dair

Mehmet Can DOĞAN “Yeni”ye Karşı Yerli Bir Yorum: Yenilik Dergisi

Mustafa ATİKER Sana

Mehmet KAHRAMAN Kız Babası

Nihat Hayri AZAMAT Haydi

Segâh GÜMÜŞ Kelimelerini Kaybeden Adam

Nevzat GÖZAYDIN Cahit Sıtkı Tarancı’nın Yazılarından

Yaşar Hâdi ÖNDERManiler

Sevda Deniz KARAÖMER Recep Seyhan’ın Öykü Dünyası

Rasim DEMİRTAŞ Akşam Oldu

Mehmet YILMAZ İbrahim Tenekeci Şiirinde Dünyayı Görmeden Ölmek

Nurullah AYDIN Özümü Yedim

İbrahim ERYİĞİT Kar

Nilay ERİK Sağlıcakla Kalın 


2017 Türk Dili Yılı Tanıtma Toplantısı Açış Konuşmaları

Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ  2017 Türk Dili Yılı Tanıtma Toplantısı’nı Açış Konuşması

Prof. Dr. Derya ÖRS 2017 Türk Dili Yılı Tanıtma Toplantısı’nı Açış Konuşması

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 2017 Türk Dili Yılı Tanıtma Toplantısı’nı Açış Konuşması


SÖYLEŞİ

Aslıhan TÜYLÜOĞLU Jale BİRSEL ile Salâh BİRSEL Üzerine 

KİTAPLIK

 Zeynep KORKMAZ  Marzubân-nâme Tercümesi’nin Yeni Bir Yayını Üzerine

Nail TAN  Eski Fakat Yeni: 1927 Tarihli Bir Azerbaycan Edebiyat Tarihi