Türk Dili Mart 2017
         
 1- 3D    

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXII Sayı: 783 Mart  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 1- 3D    
   

İÇİNDEKİLER

Gazel

İsmet EMRE  Vakitler

İbrahim ŞAHİN  Mümtaz mı Suad mı?

Mehmet Can DOĞAN  Türk Hümanizmi İçin Kaynak Arayan ve “Yeni”nin Peşinde Olan Bir Dergi: Hamle

 Sıtkı CANEY  Köroğlu’yla Kırk Rüya (…, 1, 2, 3) 

Nevzat GÖZAYDIN  Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Yusuf Ziya Ortaç Üzerine

Şakir KURTULMUŞ  Günlerin İzi 

Cengizhan ORAKÇI  Alialiali

Hamza ZÜLFİKAR  Matbuat Lisanından Basın Diline

Taner ÖZMEN  Bir Okurun Not Defteri Bir Dil Cambazı

Zeki ALTIN Yaz Büyüsü 

Oktay YİVLİ Metaforların Yorumlanması Sorunu

Hayrettin DURMUŞ  Türkmen Gelini Gülistan

Tayyib ATMACA Yüzüme Tünemez Yağmur Kuşları

Nail TAN • Atasözü ve Deyim Araştırmalarına Katkılar: Recai Şahin’in Fethiye Derlemeleri

 Emin GÜRDAMUR  Zehirli Yağmur 

       Şamil ÖÇAL • Yabancı Dilde Eğitim: Kültürel Düzleşme ya da “Oyun, Oyun İçinde”

 

SÖYLEŞİ

 Şeyma SUBAŞI  Nurcan Toprak ile Depresyon Hırkası üzerine

KİTAPLIK

Ebru KARADENİZ  Halk(ın) Hikâyesi, Hak(k’ın) Hikâyesi midir?

GÜNDEM

Nail TAN  Yitirdiklerimiz: Mustafa Öneş - Ahmet Aydın Karasüleymanoğlu