Türk Dili Şubat 2017
         
 3DŞubat2017     

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXII Sayı: 782 Şubat  2017

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 3DŞubat2017   
   


İÇİNDEKİLER

Gazel

İsmail AYKANAT Haykır Dilim

Mustafa SİNAN Yakarış

Hamza ZÜLFİKAR Türkçedeki Dönüşümden Bazı Kesitler

Mustafa SOYUER İmza Günü 

Ufuk AYMAZ Buhar

Mitat DURMUŞ Kimlik, Dil ve Öteki İlişkisi Açısından Türkçenin Konumlandırılması 

Hayrettin DURMUŞ Toprağın Bağrında Açılan Kapı

Davut GÜNER Bakır Sahanlar / Bir Söylev

Selçuk ÇIKLA Kelimelerin ve Şiirin Kifayetsizliği Üzerine Yazılmış Şiirler

Merve Koçak KURT Sevdiğim Otobüs Kenarında 

Mehmet Can DOĞAN İdeali, İddiası Olan Bir Dergi: Yeni İnsanlık

Kadir KORKUT Ben Neyim?

Ali Oktay ÖZBAYRAK Atları Diyorum 

Nevzat GÖZAYDIN Karacaoğlan ve Musiki

Mehmet YILMAZ Murathan Mungan’nın Küre’ye Sığdırdıkları 

Figen YILMAZ Eve Dönüş 

Nilay ERİK Veda

Emre AYDAN Sanat Eserinde Bilgi ve Telmih 

Fatih YALINER Ayna

Âdem TERZİ  Kömürün Dili “Madenci Anlatıları”

H. Neşe KOÇAK Mavi Elbisenin Sevinci

Nurullah ÇETİN Güncelliğini Koruyan Bir Roman: Yaprak Dökümü 

L. İrem EMEKTAR Aynanın Esrarı 

Semra SARAÇ Sözünü Tutar mıydın?

Sinan BAKIR  Yoksulluk ve Gerçeklik Bağlamında Nilay Özer Şiiri

 ÖZEL BÖLÜM

 Yakup ÇELİK Sunuş 

Şaban SAĞLIK Romancının Hikâyesi Yahut Kerime Nadir’in İtirafları

Bâki ASİLTÜRK Kerime Nadir’in Romanlarında Aşk: O Amansız Hastalık 

İsmet EMRE Popüler Aşk Romanları Bağlamında Kerime Nadir’in Aşka Tövbe Adlı Romanı

Bahtiyar ASLAN Bir Melodram Klasiği: Hıçkırık

Alpay Doğan YILDIZ • Kerime Nadir Romanlarında “Ortak Yapı” ve Ortak Yapıda Yorumlanan “Aşk’tan Evlilik’e” Meselesi

 Havva Özer HAFÇI  Üstkurmacanın Sularında Kırık Hayat

Bahanur Garan GÖKŞEN • Evdeki Meleğin Hazin Hikâyesi:Funda 

 KİTAPLIK

Aziz MERHAN • Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri 

Zeynep ŞENER • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Fransızca Kelimeleri  

Şadi KOCABAŞ  Emine Batar’dan Düğün Daveti

Suavi Kemal YAZGIÇ  Yaman Dede’den Mektuplar 

Hatice Ebrar AKBULUT  Bir Anlatı Olarak Öyle miymiş?

GÜNDEM

Nail TAN  Yitirdiklerimiz: Ahmet Refik Erduran - Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay