Türk Dili Aralık 2016
       
   Aralık2016 3D   

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXI Sayı: 780 Aralık 2016

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 Aralık2016 3D   
   


İÇİNDEKİLER

Gazel 

İsmet EMRE  Çocuk ve Deniz... (Şiir)

Bahtiyar ASLAN  Geçmiş Bir Rüzgâr İle (Öykü)

Mustafa Ruhi ŞİRİN  Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Edebiyatın Amacı ve İşlevi

Maksut KOTO  Ölüm Vaktidir Sevmek (Şiir)

Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU Unutmabeni (Öykü)

Mehmet Can DOĞAN  Gençlerin Tek Sayılık Kor’u

Kadir KORKUT • Köz (Şiir)

Emin GÜRDAMUR • Yüzleşme (Öykü)

Nevzat GÖZAYDIN  Bordamıza Vuran Deniz’den Damlalar

Ahmet Yaşar GÜNDÜZ • Bir Kadın Bir Gece Bir Adam (Şiir)

Mehmet Akif  DUMAN  Adamın Biri Bir Gün (Öykü)

Nurullah ÇETİN • Kudret Ayşe Yılmaz’ın Mühür Kuyusu Romanı

Muhammed KORKMAZ  Kuyuya Atılan İstiridye (Şiir)

Şakir KURTULMUŞ Günlerin İzi

Fatih SAKALLI Şimdilik Gazetesindeki Şiir ve Sanat Yazıları

Durmuş BEYAZIT • Darp İzi (Şiir)

Derya MANTU  Klasik Türk Şiirinde Bir Haberleşme Vasıtası Olarak Ateş

İsmail AYKANAT Kırkımdan Sonra (Şiir)

Fazıl GÖKÇEK  “Deniz Merakı” ve Ahmet Mithat Efendi

Yavuz DEMİRCİ • Zamanın Koynunda Gül Kokusu (Şiir)

KİTAPLIK

İbrahim ERYİĞİT  Camara Laye’nin Biyografik Romanı: Afrikalı Çocuk

Sadi KOCABAŞ   Bildiğin Hayat / Eleştiri

GÜNDEM

Nail TAN  Yitirdiklerimiz: Ahmet Nail Güreli - Prof. Dr. Enver Mahmut -Mehmet Müfit