Türk Dili Kasım 2016
       
   kasım 2016 3D   

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXI Sayı: 779 Kasım 2016

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 kasım 2016 3D   
   

İÇİNDEKİLER

Gazel 

Mustafa ATİKER İlk Çağ II - Gök Bilimi Tarihine Giriş (Şiir)

İbrahim ŞAHİN Tanpınar’ın Eksik Yazıları 1: Şiirde Yeni Cereyana Dair…

Ali Haydar HAKSAL Selfi (Öykü)

İsmet EMRE Türküler ve Hayat

Nihat Hayri AZAMAT 15 Temmuz İçin Haikular (Şiir)

Nevzat GÖZAYDIN Dergilerden

Mustafa ÇİFTCİ Nuruş (Öykü)

Hayrettin DURMUŞ Şu İnsanoğlu Ne Rahat

Nurettin DURMAN 15 Temmuz Gecesinde (Şiir)
Mehmet

Can DOĞAN Edebiyat Kültürü İçin Çalışan Bir Dergi: Kalem

Firdevs KAPUSIZOĞLU Bir Yıldız Kayarken (Öykü)

Ertan ALP Gökyay’da Ağlayan Adam...

İzzet DENİZ Neşet Baba’ya... (Şiir)

Mehmet KAHRAMAN Divan Edebiyatı Tartışmalarının ‘Hülâsa’sı

Can ANKAY Salome (Öykü)

Numan Altuğ ÖKSÜZ Küskün İrtihal (Öykü)

Salim PİLAV Prizren’de Bir Mehabetli Sabah (Gezi)

Fatih YALINER İncir Sütü (Şiir)

Suat ATİK Davul Tozu Minare Gölgesi (Şiir)

Hamza ZÜLFİKAR Türkçede Kazançlar Kayıplar ( I )

Semih TOPSAKAL Gureba (Öykü)

Ahmet TAŞCI Öte Geçede (Şiir)

İdris Nebi UYSAL Türkçe Sözlük İçin Katkılar

Nurcan AVŞİN Kale Kapısı (Öykü)

Feridun MUŞİRİ Çeviren: Ozan ÖNEL Geçtim Yine Sensiz O Sokaktan
Ay Işığında (Şiir)

Mustafa Burak ÇİLİNGİR Alesia (Şiir)

KİTAPLIK

Bâki ASİLTÜRK Mehmet Narlı’nın Öykü Burcu

Songül Aslan KARAKUL Kültürbilime Giriş: Dil, Kültür ve Ötesi...

GÜNDEM
Nail TAN Yitirdiklerimiz: Özbek İncebayraktar - Mehmet Türker Acaroğlu - Nurettin Albayrak - Giovanni Scognamillo