Türk Dili Eylül 2016
       
 EYLUL_DERGI_3D   

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXI Sayı: 777 Eylül 2016

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 EYLUL_DERGI_3D   
   

İÇİNDEKİLER 

Ahmet İNAMGüzde (Şiir)

Nevzat GÖZAYDINTürkçe Sözlük İçin Yeni Katkılar

Mustafa UÇURUMMayko (Öykü)

Nihat Hayri AZAMATYunus (Şiir)

Hamza ZÜLFİKARTürkçede -al (-el), -sal (-sel) Ekli Kelimelerin Ad Olarak Kullanılması

Hatice ŞİRİNViva Zapata: Yaşasın Tatar Çarığı

Muharrem AKÇAElf Leyle (Öykü)

Durmuş BEYAZITGece Çiçeği (Şiir)

Ergün VERENDede Korkut Kitabı Dresden’e Niksar’dan mı Gitti?

Deniz DEPESelim’in Rüyası: Aydaki Kadın’da Rüyanın Sembolik Değeri Üzerine

Bekir TUNCERHala (Öykü)

Nurettin DURMANEylenme Gönül (Şiir)

Semih TOPSAKALPaylaşan İnsan

Osman KABADAYIBilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi

Aydın AKDENİZBize Üç Taş, Basamaklar (Öykü)

Can ACERKeklik ve Leyla (Şiir)

Nurettin ALBAYRAKAcaba Türkülerde Dilin Kaç Perdesi Var?

Emre AYDANHafıza Islahı ve Edebiyat

Ekrem SAKARKardeş Payı (Öykü)

Zeynel BEKSAÇİstanbul’la Hasbihal (Şiir)

Yalçın ÜLKERKalıt (Şiir)

KİTAPLIK

Nail TANRodoslu Türklerin Lakapları Bağlamında Ad Biliminde Lakapların Önemi

 Uğur MANTU • Şiirimiz Gibi Mektuplarımız da Karadır Abiler

GÜNDEM

Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Prof. Dr. Halil İbrahim İnalcık-Haydar Ali Diriöz-Kâzım Mirşan-Numan Kartal