Türk Dili Haziran 2016
         
  Adsız 

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CX Sayı: 774 Haziran 2016

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

Adsız   
   

İÇİNDEKİLER 

Ali SALİFatma Begüm’ün Saba Defteri’nden (Şiir)
Durmuş BEYAZITSabır Çiçeği (Şiir)
Cengizhan ORAKÇIFotoğrafta Görülmeyen (Şiir)
Zaliha İnci KARABACAK Zamanda Yolculuk
Selami GÜDERSeher (Öykü)
Hacı Ali AYGÜN “Rüzgar (Şiir)”
Ömer ZÜLFEBir Denizdir Bu Aşk Sahili Yok
Mustafa Ruhi ŞİRİNÇocuk Modernleşmesi ve Çocuk Edebiyatı
Nevzat GÖZAYDIN Yazarlarımızdan Türkçe Sözlük İçin Katkılar
Tacettin ŞİMŞEK Şiir/Siz - Ağlayan Rubai - Üçler Yediler Kırklarla (Şiir)
Gülsen KIRAÇBir İç Çekimlik Ara (Şiir)
İsmail KARAKURTBu Dünyada (Şiir)
Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU 17 Haziran (Öykü)
Adil AKKOYUNLU Şehidin Yetimi (Öykü)
Hatice ŞİRİNPeygamberdevesi Eşrefü’l-Mahlukat mı Esfelü’s-Safilin mi?
Hüseyin AYANTürk Dünyasında Coğrafi İsimlerin Göçü: Kubane - Kobani
Muhammed YAKUPİHaziran (Şiir)
Yasin MORTAŞ İliksiz Libas (Şiir)

Ethem ERDOĞAN İşaret (Şiir)
Oljobay ŞAKİR - Çeviren: Nazgül KADYROVAEski Değirmenin Yeri (Öykü)
Aziz MERHANYunus Emre’nin Latin Harfli İki İlahisi
Nail TANDeyim Araştırmalarına Katkılar: Dört Deyim Üzerine
Ümit BADEMKIRANDüşüncelerimizin Topoğrafyasında Üç Kuşku (Şiir)
Önder KURT Bir İlkyaz Sonu
İsmail AYKANAT Kuşlara Yem Ver (Şiir)
Hamza ZÜLFİKARTürkçe Coğrafya Terimleri ve Reşat İzbırak

KİTAPLIK
Mücahit GÜNDOĞDU Aşk Yolculuğuna Giriş
Mehmet KURTOĞLU • Bir Şehre Güzelleme (Bozoknağme)
GÜNDEM
Nail TAN • Yitirdiklerimiz: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün-Prof. Dr. Erman Artun